چگونه به منظور توسعه تیغه نوار نقاله پیچ در ورق های فلزی