روز تن ماشین آلات در مش کم مورد استفاده در صنایع سنگ آهک