از جایی که ما می توانیم ماشین آلات برای سنگ آهک مطلع