نصب دستگاه های حفاظت از سقوط برای burstig و خرد کردن پی دی اف اسکلت بتنی