می آسیاب توپ به عنوان یک سنگ شکن اولیه استفاده می شود