مرکز منطقه ای برای سنگ معدن طلا آدرس پردازش bagega